IMG_4046

Graham McTavish, Diana Gabaldon, Sam Heughan