IMG_4061

Graham McTavish, Diana Gabaldon, Sam Heughan